Конференція “Український дискурс Антуана Мартеля (1899–1931)”

ЛЬВІВ
Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5

Історія української мови та культури привернула дослідницький інтерес відомого французького славіста, зокрема це відображає його науково-бібліографічний доробок. Моноґрафія Антуана Мартеля про поширення польської мови в “руському краю”, всупереч усталеним на той час у Західній Європі історіографічним стереотипам, сприяла вивченню самобутності давньої української культури, а бібліографічна “українська хроніка” на сторінках “Revue des études slaves” стала важливим джерелом для франкомовної гуманітаристики. Він залишив слід і в історії книгозбірні Львівського університету, відвідавши її в рамках дослідницього проєкту і поповнивши власним доробком.

4. Bibliothèque scientifique de l_Université nationale Ivan Franko